Neic

The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Mål
NeIC arbejder for at fremskynde udviklingen og tilvejebringelsen af omkostningseffektive, best-in-class e-infrastruktur-services, der rækker ud over de muligheder, der findes på nationalt plan.

NeIC’s mission er at forøge produktiviteten hos forskere i den nordiske region ved at tilbyde nye services, som ligger ud over nationale tiltag, og ved at samle kompetencer samt at dele de nationale e-infrastrukturudbyderes ressourcer. NeIC ønsker at styrke partnerskaber og muligheder for langsigtet finansiering af holdbare services gennem aktiv interessentdialog.

Baggrund
Samarbejdet blev lanceret i 2003 (Nordic data grid test facility (NDGF) som respons på en beslutning taget af forskningsrådene i de nordiske lande om at bidrage til en spredt e-infrastruktur til analyse og lagring af de data, som kommer fra eksperimenter ved Large Hadron Collider (LHC) ved CERN (Det Europæiske Center for Højenergifysik).

NordForsk har været værtsorganisation for NeIC siden 2012. NordForsks bestyrelse har uddelegeret ansvaret for strategiske beslutninger vedrørende computer- og datalagringsinfrastruktur samt for at reagere på nye muligheder til NeIC’s bestyrelse.

NeIC har sin egen hjemmeside, hvor du også kan finde en oversigt over alle NeIC-aktiviteter.

Bestyrelse
NeIC’s bestyrelse er ansvarlig for NeIC’s strategiske prioriteter og rapporterer til NordForsk årligt og ellers på opfordring:

  • Hans Karlsson, direktør, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) (Formand)
  • Steen Pedersen, CEO, Danish e-Infrastructure Cooporation (DeIC).
  • Pekka Lehtovuori, direktør, Services for Research, CSC – IT Center for Science Ltd.
  • Jón Ingi Einarsson, Director, RHnet
  • Hans A. Eide, specialrådgiver, UNINETT Sigma2 AS
  • Ivar Koppel, Head of Centre, Estonian Scientific Computing Infrastructure (ETAIS), Estonia.


Organisasjon og ledelse
NeIC administreres af et Executive Team og ledes af NeIC’s direktør. I samarbejde med de nationale e-infrastrukturudbydere og repræsentanter for brugersamfund ansætter NeIC it-eksperter til at drive projekter og operationelle aktiviteter. Projekter udvelges av NeICs bestyrelse i overensstemmelse med gjeldende strategi.

Aktiviteter
En liste over nuværende, kommende og afsluttede projekter findes her.

Finansiering
NeIC-budsjett 2020, ca. 88,6 millioner NOK

Danmark 3,6 millioner NOK
Island 0,2 millioner NOK
Finland 3,6 millioner NOK
NordForsk 20 millioner NOK
Norge ca. 3,6 millioner NOK
Sverige ca. 3,6 millioner NOK
Estonia 0,88 million

Utlysningar

Kontakter