Grøn skov
Jens Begtrup

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordisk Innovation og Nordisk Energiforskning, de største finansierere af nordisk samarbejde inden for forskning og innovation, har lanceret dette forsknings- og innovationsprogram sammen. Programmet har et totalt budget på 73 millioner NOK.

Programmet mottok 113 søknader på bakgrunn av utlysningen. På grunn av programmets store rekkevidde dekker søknaderne et meget bredt spektrum: solenergi, vinnkraft, bioraffinering, effektiv anvendelse av ressurser fra fødevareprodusjon, gruvedrift, kulstofinnstillinger til metallurgi, integrerte og magre produksjonsmetoder, innovative måter å bruke biomasse, ressurser både til materialer og samfunnsmæssige endringer for å gjøre det mulig for grønn vekst og konkurranseevne i de nordiske landene for å bare nevne noen få.

Utlysningar

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver