road walk nature landscape

Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning

Hovedmålet med programmet er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet innen utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig, langsiktig samarbeid.

Programmet er basert på en "Memorandum of Understanding (MoU)" mellom Nordisk ministerråd og Russlands departement for utdanning og forskning

NordForsk har ansvar for å administrere det nordisk-russiske samarbeidsprogrammets forskningsaktiviteter på vegne av Nordisk ministerråd.