Nordisk program for tverrfaglig forskning

Forskningsområdet vil tverrfaglighet og nordisk nytte være sentrale vurderingskriterier, i tillegg til vitenskapelig kvalitet. Programmet retter seg spesielt mot tverrfaglige prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Prosjekt som inngår i programmet må inkludere minst to av tre fagområder slik de er definert av Det europeiske forskningsråd: Life science; Physical Sciences & Engineering; og Social Sciences and Humanities. Prosjektene skal være tverrfaglige, og ikke bare benytte en metode fra et annet fagområde – det må gi merverdi til begge fagområder.

Bakgrunn

Nordisk program for tverrfaglig forskning er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd og NordForsk.

Tverrfaglighet er nødvendig for å skape nye og banebrytende forskningsresultater. Det er et økende behov for vitenskapelig forskning som krysser de tradisjonelle grensene mellom forskningsområder og disipliner, og som skaper grunnlag for nye tilnærminger og innsikt. Integrasjon av metoder, data, perspektiver, konsepter og/eller teorier fra ulike fagområder er avgjørende i arbeidet med å skape ny og verdifull kunnskap.

Tverrfaglig forskning er et område der nordisk samarbeid vil skape merverdi. Norden deler mange kulturelle, geografiske, politiske og sosiale egenskaper, og står derfor overfor mange av de samme utfordringene. Tverrfaglig forskning i Norden vil utvide omfanget av tilgjengelige forskere fra ulike fagområder, og med ulike spesialiseringer.

Komité

Komitéen består av representanter for de finansierende organisasjonene:

  • Jan Philip Solovej, Professor, Københavns universitet (formand)
  • Guðmundur Ingi Markússon, seniorrådgiver, Rannís
  • Ulla Wallin, forskningssekretær, Forte
  • Lisbet Crone Markussen, spesialrådgiver, Danmarks frie forskningsfond
  • Johanna Hakala, Finlands akademi
  • Stefan Svallfors, Secretary General for Humanities and Social Sciences, Vetenskapsrådet
  • Marianne Grønsleth, spesialrådgiver , Norges forskningsråd
  • Magnus Tannerfeldt, Senior Research Officer, Formas

Finansiering

Det totale budsjett er på 120 millioner norske kroner.

Kontakter

Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver