Styre

NordForsks styre utnevnes av Nordisk ministerråd og har det overordnede ansvaret for NordForsks virksomhet.

Styret er ansvarlig for organisasjonens strategi og implementering av denne, samt økonomi og personalpolitikk, innenfor rammene satt av Nordisk ministerråd.

NordForsks styre består av representanter for de største nasjonale forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt en representant for Nordisk universitetssamarbeid (NUS). I tillegg kommer observatører fra Færøyene, Grønland, Åland og Nordisk ministerråd.

Vervet som styreleder går på omgang mellom styremedlemmene.

Her finder du referater fra tidligere bestyrelsesmøder i NordForsk.

Forskningsråd/Forskningsfinansierande organ

Lars Kloo - Styreleder
Huvudsekreterare för Ämnesrådet för Naturvetenskap och Teknikvetenskap, Vetenskapsrådet

Riitta Maijala - Nestleder
Överdirektör, forskning. Finlands akademi

Kristin Danielsen
Internasjonal direktør, Norges forskningsråd

Ragnhildur Helgadóttir
Dekanus, Reykjavik University

Gitte Agerhus
Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

NUS
Vidar Leif Haanes
Rektor, Det teologiske menighetsfakultet

Observatörer

Färøyene
Annika Sølvará

Direktør, Granskingarrád Føroya/The Faroese Research Council

Grønland
Josephine Nymand
Formann, Grønlands Forskningsråd

Åland
Jonas Waller
Rektor, Högskolan på Åland

Nordisk ministerråd
Christina Springfeldt
Avdelningschef, Avdelingen for kunnskap og velferd, Nordisk ministerråd