Styre

NordForsks styre utnevnes av Nordisk ministerråd og har det overordnede ansvaret for NordForsks virksomhet.

Styret er ansvarlig for organisasjonens strategi og implementering av denne, samt økonomi og personalpolitikk, innenfor rammene satt av Nordisk ministerråd.

NordForsks styre består av representanter for de største nasjonale forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt en representant for Nordisk universitetssamarbeid (NUS). I tillegg kommer observatører fra Færøyene, Grønland, Åland og Nordisk ministerråd.

Vervet som styreleder går på omgang mellom styremedlemmene.

Her finder du referater fra tidligere bestyrelsesmøder i NordForsk.

Forskningsråd/Forskningsfinansierande organ

Jonas Björck – Styreleder
Generaldirektör för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ragnhildur Helgadóttir – Nestleder
Dekanus, Reykjavik University

Kristin Danielsen
Områdedirektør, Internasjonalisering og forskingssystemet, Norges forskningsråd

Johnny Mogensen
Kontorchef, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Jussi Vauhkonen
Direktør, Research Funding Development, Academy of Finland

NUS
Vidar Leif Haanes
Rektor, Det teologiske menighetsfakultet

Observatörer

Färøyene
Annika Sølvará

Direktør, Granskingarrád Føroya/The Faroese Research Council

Grønland
Gitte Adler Reimer
Rektor, Grønlands Universitet

Åland
Johanna Mattila
Rektor, Högskolan på Åland

Nordisk ministerråd
Christina Springfeldt
Avdelningschef, Avdelingen for kunnskap og velferd, Nordisk ministerråd