NordForsk främjar och finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur

 

Nordisk nytta
Vi strävar efter att främja nordisk nytta i alla våra aktiviteter.
> Läs mer

Finansieringsmöjligheter

Dessa är de nuvarande öppna ansökningsomgångarna på NordForsk.

Nordiskt forskningssamarbete gör det möjligt att dela data, infrastrukturer och andra resurser över nationella gränser.  

- Arne Flåøyen, direktör i NordForsk