Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

Meld deg på
Plakat for pandemiarrangement

Da pandemien rammet fant mange i Norden trøst i fargerike barnetegninger med teksten "Alt blir bra". Siden kom bekymringene for de unge: Hvordan ble den psykiske helsen deres påvirket av smittefrykt og mindre sosialt liv utenfor hjemmet? Har hjemmeskole og en skolehverdag preget av smitteverntiltak skapt kunnskapshull det blir vanskelig å tette? Hvor mye har de sosiale forskjellene økt når kapasiteten i skolen og hjelpeapparatet har vært mindre?

Konferansen tar opp pandemirelaterte temaer med høy samfunnsmessig relevans, nærmere bestemt barn og unges mentale helse, levekår samt skole og utdanning.

Forskerne er allerede godt i gang med å undersøke ulike måter pandemien har påvirket barn og unges liv. Samtidig er der fortsatt mye vi ikke vet, og et stort behov for å følge med på den langsiktige utviklingen. På denne konferansen ska vi diskutere: Hva vet vi om pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden – og hvilke spørsmål må vi forske mer på?

NB: Konferansen blir også strømmet.

Contacts

Guttorm Aanes. Photo: NordForsk

Guttorm Aanes

Head of Communications