Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

Poster med portrætter af foredragsholdere

Se opptak av konferansen

 

 

Om konferansen

Forskerne er allerede godt i gang med å undersøke ulike måter pandemien har påvirket barn og unges liv. Samtidig er det fortsatt mye vi ikke vet, og et stort behov for å følge med på den langsiktige utviklingen.

På konferansen vil du møte representanter for barn og unge, myndigheter og forskere i samtaler om hvordan pandemien har påvirket barn og unges mentale helse, levekår samt skole og utdanning.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede på siste del av konferansen.

Deltakelse på konferansen er gratis. Enkel servering.

Program

 

Registrering og servering fra kl. 10.30.

 

Åpning av konferansen (11.30)

 • Konferansier Iman Meskini
 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe

 

Ungdomspanel del 1 (11.40)

 • Maja Sjögren
 • Niko Partanen
 • Theodor Gjerding

 

Del 1: #mentalhelse (11.50)

 • David Gyllenberg, Åbo Universitet
 • Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista
 • Benedicte Marie Lio, Mental Helse Ungdom
 • Rasmus Emborg, Ungdommens nordiske råd
 • Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

 

Pause – møt talerne

 

Del 2: #skoleogutdanning (13.10)

 • Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
 • Halvard Hølleland, Kunnskapsdepartementet
 • Aslak Husby, Elevorganisasjonen
 • Cecilia Huhtala, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

 

Pause – møt talerne

 

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit ankommer.

 

Del 3: #bliraltbra? (14.25)

 • Inga Bejer Engh, Barneombudet
 • Christine Ravn Lund, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Merethe Løberg, Nordens velferdssenter
 • Anders Bakken, Nova, OsloMet

 

Ungdomspanel del 2 (15.15)

 • Maja Sjögren
 • Niko Partanen
 • Theodor Gjerding
 • Avslutning – møt talerne

 

Konferansen avsluttes kl. 15.30.

Programmet vil oppdateres fortløpende.

Deltakere

Konferansier

 

Iman Meskini er skuespiller, foredragsholder og student fra Norge. Hun er blant annet kjent for sin rolle som Sana i NRK-serien SKAM. Iman mottok i 2018 Brobyggerprisen, og ga samme året ut boken «#minhistorieminmening – 313 stemmer om hijab». I 2022 havnet Iman på Forbes sin europeiske «30 under 30»-liste, under kategorien «social impact».

 

Innledere:

 

Anders Bakken er ungdomsforsker ved Seksjon for ungdomsforskning på OsloMet, Norge. Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og er opptatt av å studere endringer i unges oppvekstbetingelser. Han leder i dag Ungdata-senteret, og har ansvar for de lokale barne- og ungdomsundersøkelsene som jevnlig gjennomføres i norske kommuner.

 

Aslak Husby er leder for Elevorganisasjonen, Norge. Han har vært tillitsvalgt i Elevorganisasjonen siden 2017, og ble ferdig med videregående skole i 2021.

 

Benedikte-Marie Lio er 31 år og bor sammen med en hund og en katt i Drammen, Norge. Hun er sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom. Der har hun vært aktiv siden 2015, og hun er spesielt opptatt av å jobbe for økt brukermedvirkning og bedre psykiske helsetilbud.

 

Cecilia Huhtala Cecilia Huhtala är förbundsordförande för Finland Svenska Skolungdomsförbund. FSS är ett partipolitiskt och religiöst obundet utbildningspolitiskt förbund som arbetar för de ungas ord och för att förbättra de finlandssvenska skolungdomarnas vardag.

 

Christine Lund er forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd. Det er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet.

 

David Gyllenberg er ungdomspsykiater og universitetslektor ved Åbo Universitet, Finland. Han har en PhD fra Helsingfors Universitet, og har tidligere arbeidet ved Columbia University i New York. Han forsker nå på psykiatriske problemer og tjenestebruk blant ungdom før og under COVID-19-pandemien.

 

Halvard Hølleland er statssekretær for kunnskapsministeren i Norge. Han representerer Arbeiderpartiet. Han har tidligere vært stabssjef ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune, og vært byrådssekretær i flere avdelinger i Oslo.

 

Heid Nøkleby er forsker på Folkehelseinstituttet i Norge. Hun arbeider med oppsummeringer av forskning om blant annet livsvilkår og utfordringer for barn, unge og familier. Sammen med kolleger har hun blant annet utarbeidet to kunnskapsoppsummeringer om konsekvenser av pandemien for barn og unges liv og psykiske helse.

 

Inga Bejer Engh er barneombud i Norge. Hun er jurist og har lang erfaring som statsadvokat og dommer. Nå jobber hun for at barn i Norge skal ha det best mulig. Som barneombud har hun vært en tydelig stemme for ivaretakelse av barns rettigheter under pandemien.

 

Kjersti Toppe er barne- og familieminister i Norge. Hun har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst og levekår. Hun har representert Senterpartiet på Stortinget siden 2009, og har tidligere vært medlem av bystyret i Bergen og fylkestinget i Hordaland. Toppe er utdannet lege.

 

Marte Blikstad-Balas er professor ved Universitetet i Oslo, Norge, og nestleder for det nordiske senteret for fremragende forskning QUINT – Quality in Nordic Teaching. Blikstad-Balas forsker på digitalisering og har blant annet gjennomført studier av hva som kjennetegner den digitale hjemmeskoleperioden under koronapandemien. Hun leder den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om digital læringsanalyse.

 

Merethe Løberg jobber som seniorrådgiver og prosjektleder ved Nordens velferdssenter i Stockholm, Sverige. Hun er sosiolog, utdannet ved Universitetet i Oslo og spesialist på velferdspolitikk og levekår for barn og unge.

 

Rasmus Emborg har siden 2021 været præsident for Ungdommens Nordiske Råd og har særligt arbejdet med at sikre bedre rettigheder for børn og unge over for verdens techgiganter og i den grønne omstilling gennem indførelsen af ungeklimaråd. Han har desuden en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet.

 

Tale Maria Krohn Engvik åpnet på tampen av 2016 snapchatkontoen «Helsesista». Med en dundrene miks av seriøs kunnskap, humor og personlighet, sprer hun Helsesista sitt budskap. Tale setter fokus på tabubelagte temaer som overgrep, vold, nakenbilder, selvmordstanker og det å ha det vanskelig inni seg, våge å be om hjelp. Hun har mottatt mange priser for sitt arbeid som Helsesista, blant dem Redd Barnas Rettighetspris i 2017 og Tabuprisen 2018.

 

Ungdomspanel:

 

Maja Sjögren fra , Elevernas riksförbund, Sverige

 

Niko Partanen fra Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Finland

 

Theodor Gjerding fra SIND Ungdom, Danmark

 

Kontakter

Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef