NordForsks strategi

NordForsks nuværende strategi gælder for årene 2023 til 2026.

Vision:
Norden vil være den mest vidensbaserede, bæredygtige og integrerede region i verden i 2030.

Hovedmål:
NordForsk faciliterer effektfuldt forskningssamarbejde og sikrer, at forskningen har høj international kvalitet og skaber nordisk merværdi.

Delmål:

  1. Facilitere nordisk forskningssamarbejde ​
  2. Løfte effekten af nordisk forskning ​
  3. Sikre effektiv og gennemsigtig ledelse af NordForsks aktiviteter og administration

Strategisk mandat

Strategisk mandat fastsætter mål, som angiver retning og ambition for NordForsks virksomhed.

Strategisk mandat (PDF)