NordForsk-partnere

NORDHORCS (Nordic Heads of Research Councils)
En komité bestående av direktørene fra de nasjonale forskningsrådene i de nordiske landene. Målet er å videreutvikle nordisk forskning og forskningspolitikk gjennom å samarbeide og dele informasjon.

Nationella forskningsfinansiärer i Norden
Forskningsrådens uppgift är att främja, stödja och fördela medel till forskning inom sina respektive områden. Forskningsrådens uppdrag och deras strategier för sitt arbete finns på deras hemsidor.

Danmark

Island

Finland

Norge

Sverige

Færøyene

Grønland