Internationalt forskningssamarbejde

NordForsk deltager i flere igangværende projekter om forskningssamarbejde uden for Norden.

I dag samarbejder NordForsk med nationale forskningsfinansieringsorganisationer i Holland og Storbritannien om programmet Education for Tomorrow, det fælles nordisk-britiske forskningsprogram om migration og integration samt forsknings- og innovationsprogrammet om digitalisering af den offentlige sektor.

Et nyt samarbejde er også for nylig blevet indledt med Japan, Canada og Baltikum.