Andra aktiviteter

Nordiskt forskningssamarbete gör det möjligt att dela data, infrastrukturer och andra resurser över nationella gränser.

- Arne Flåøyen, direktör i NordForsk