Education for Tomorrow

De nordiske lande har en lang tradition for statsfinansierede uddannelsessystemer, som strækker sig fra førskolen til universitet og livslang læring. Ikke desto mindre er der betydelige forskelle i, hvordan de enkelte landes uddannelsessystemer klarer sig i internationale målinger. Uddannelsesforskere undersøger emner såsom læring, kundskabsdannelse og kundskabstraditioner, som uddannelsessystemets rolle i samfundsudviklingen.

Baggrund
Uddannelse har i lang tid været på den politiske dagsorden i Norden. Der er gennemført en række undersøgelser og nationale udredninger for at fastlægge tematisk fokus, organisation, prioritering og ambitionsniveau i et nordisk forskningsprogram om uddannelse. I 2010 nåede Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) og de nationale forskningsråd frem til en aftale om medfinansiering af det nordiske initiativ, og NordForsk fik ansvaret for at administrere programmet.

Målsætning
Den primære målsætning for Education for Tomorrow -programmet er at styrke den nordiske position i uddannelsesforskning, at bidrage til udviklingen af kundskabsbaseret politik i de nordiske lande ved at kaste lys over forskningsspørgsmål af social relevans og at formidle forskningsresultater til en bred vifte af interessenter. Samtidig tilstræber programmet at finde svar på spørgsmål om, hvordan uddannelsessystemet tackler fremtidig viden og læringsbehov, og hvordan uddannelsens rolle skal defineres i denne sammenhæng.

Programmet blev påbegyndt i 2013, og flere store, tværvidenskabelige forskningsprojekter og et Nordic Centre of Excellence, JustEd, blev finansieret i løbet af første fase 2013-2018.

I juni 2016 godkendte NordForsks bestyrelse en udvidelse af programmet. Fase to fokuserer på at bygge bro mellem forskning og praksis inden for undervisning og læring i nye læringsmiljøer. Forskningen, der finansieres i fase 2, skal være af høj kvalitet, nyskabende og bidrage til nordisk merværdi. Forskningsområdet dækker uddannelse i den tidlige barndom og pleje, grundskoleuddannelse og læreruddannelse.

To opslag i programmet blev offentliggjort i 2017. Inclusive Education Across Borders er et fælles opslag, som er lanceret sammen med med Netherlands Initiative for Research Education (NRO) og finansierer tre nordisk-hollandske samarbejdsprojekter, der kredser om praksis og politik. I opslaget New learning and teaching environments and practises finansieres et Nordic Centre of Excellence.

Programkomité

  • Professor Krista Varantola, Chancellor Emerita, University of Tampere (styreleder)
  • Pernilla Nilsson, huvudsekreterare inom utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet, Sverige
  • Helena Vänskä, Senior Science Advisor, Östra Finlands Universiteti
  • Aðalheiður Jónsdóttir, Kontorchef i Uddannelses- og kulturdivisionen, RANNÍS
  • Kari Tonhild Aune, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd
  • Tue Vinther-Jørgensen, Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark.


Finansiering
Programmet finansieres af organisationer fra alle de nordiske lande og har et totalbudget på cirka 140 millioner NOK, som dækker perioden 2013-2023. Programmet omfatter også et initiativ, som medfinansieres af det hollandske initiativ for forskningsundervisning (NRO).

Kontakter

Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Konstituert leder for operativ virksomhet