NordForsks styre

NordForsks styre utnevnes av Nordisk ministerråd og har det overordnede ansvaret for NordForsks virksomhet.

Styret er ansvarlig for organisasjonens strategi og implementering av denne, samt økonomi og personalpolitikk, innenfor rammene satt av Nordisk ministerråd.

NordForsks styre består av representanter for de største nasjonale forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt en representant for Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS). I tillegg kommer observatører fra Færøyene, Grønland, Åland og Nordisk ministerråd.

Vervet som styreleder går på omgang mellom styremedlemmene.

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder i NordForsk

Styremedlemmer

Jonas Björck – Styreleder
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Ministry of Higher Education, Science and Innovation, Island

Rune Vistad
Norges forskningsråd

Jesper Risom
Danmarks Frie Forskningsfond

Jussi Vauhkonen
Finlands Akademi

Annika Sølvará
Granskingarrád Føroya/The Faroese Research Council

Anders Hagfeldt
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS)

Observatörer

Johanna Mattila
Högskolan på Åland

Petar Cavala
Nordisk ministerråd, Avdelingen for kunnskap og velferd

Grønland
TBA