Prosjektrapportering og ettersyn

NordForsk har to rapporteringssystemer: Ett for års- og fremdriftsrapporter, og ett for rapportering av resultater og effekter.

Årsrapportering

Alle prosjekter skal levere årlige rapporter til NordForsk, i tråd med spesifikasjonene i kontrakten.

For prosjekter finansiert under utlysninger med en virtual common pot, er prosjekter også pålagt å levere fremdriftsrapporter til sine nasjonale finansiører, i tråd med nasjonale regler og forskrifter.

Årsrapporteringen til NordForsk gjennomføres på vår nettportal for utlysninger og prosjektrapportering.

 

Rapportering i Researchfish

NordForsk bruker det nettbaserte verktøyet Researchfish for å samle informasjon om resultater og effekter av forskningen vi finansierer.

Researchfish gjør det mulig for oss å samle inn enhetlige data om effekten av forskningen vi finansierer. Vi bruker disse dataene til å informere om forskningssamarbeidet i Norden, og de hjelper oss med å evaluere resultater og å dokumentere den nordiske merverdien av forskningen vi finansierer.

Alle prosjektledere får tilgang til Researchfish av NordForsk.