NordForsk främjar och finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur

Finansieringsmöjligheter

Dessa är de nuvarande öppna ansökningsomgångarna på NordForsk.

Nordiskt forskningssamarbete gör det möjligt att dela data, infrastrukturer och andra resurser över nationella gränser.  

- Arne Flåøyen, direktör i NordForsk