Nordisk merverdi

NordForsk finansierer forskning som skaper nordisk merverdi på en rekke måter. For eksempel ved å øke den vitenskapelige kvaliteten og å bygge ekspertise i Norden.

 

Nordisk merverdi i NordForsk-prosjekter

Hvilke typer nordisk merverdi skapes i NordForsk-finansierte prosjekter? Figuren nedenfor gir innsikt i dette.

Figuren viser hvilke typer nordisk merverdi som skapes i prosjektene, og bygger på data fra 60 av omtrent 120 prosjekter som var aktive i 2021.

For en fullstendig forklaring av kategoriene, les vår definisjon av nordisk merverdi.

   

Selv om figuren først og fremst gir indikasjoner, er det rimelig å konkludere med at den demonstrerer at nordisk merverdi skapes over et bredt spekter av områder, og at NordForsks virksomhet bidrar til å styrke både det nordiske samarbeidet generelt og det nordiske forskningssamarbeidet spesielt.

Nordic added value in Nordic research co-operation

Denne rapporten undersøker begrepet nordisk merverdi i det nordiske forskningssamarbeidet som tilrettelegges og finansieres av NordForsk under Nordisk ministerråd.