Prinsipper for NordForsks ekspertvurdering

NordForsk evaluerer prosjekter gjennom internasjonal peer review. Følgende prinsipper ligger til grunn for evalueringsprosessene i NordForsk.

Kompetanse
Ekspertene skal ha riktig og adekvat kompetanse i samsvar med temaet og målsetningene for programmet

Objektivitet og likebehandling
Alle evalueringer skal utføres på samme måte og være basert på søknadens kvalitet. For å unngå interessekonflikt og inhabilitet, skal alle evalueringen være basert på tydelige kvalitetskriterier og formaliserte prosesser.

Etiske hensyn
Ekspertene skal ikke foreta noen formell etisk evaluering, men skal ta hensyn til hvordan søkeren diskuterer forskningen og formulerer forskningsspørsmålet med hensyn til god forskningsskikk.

Åpenhet og transparens
Vurderingen må være basert på regler og retningslinjer som er satt på forhånd og er offentlig kjent

Effektivtet
De totale ressursene som brukes i søknaden og vurderingen, både når det gjelder brukt tid og kostnad, skal minimeres for alle involverte, det vil si søkere, fageksperter og NordForsks administrasjon, med tanke på å opprettholde kvalitet, objektivitet, åpenhet og hensiktsmessighet.

Inhabilitet
Ekspertene kan ikke være involvert i søknadene eller ha et nært forhold med søkerne (se NordForsk Retningslinjer om upartiskhed)

Panelets kjønnssammensetning må være i tråd med NordForsks kjønspolitikk.

Peer review-prosessen skal tilpasses utlysningen og forskningsområdet, og skal være proporsjonal med størrelsen og kompleksiteten på utlysningen. NordForsk bruker hovedsaklig ekspertpaneler, da dette er en effektiv og pålitelig metode for behandling av søknader. Ideelt sett bør panelene settes sammen slik at det for hver søknad er minst en person med spesialkompetanse på søknaden blant panelet. Hvis dette ikke er mulig, kan det brukes enkeltstående eksperter i tillegg til panelet.

NordForsk ekspertpaneler, 2020

Nordic Health Data Research Projects on Covid-19

Bridie Kent, University of Plymouth, UK
Chris Gale, Imperial College London, UK
Jamie Hartmann-Boyce, University of Oxford, UK
Jörg Janne Vehreschild, German Centre for Infection Research, DE
Nick Francis University of Southampton, UK
Sebastian Funk, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK

Nordic Research Infrastructure Hubs

Hans-F. Graf, University of Cambridge, UK
Anastassis Perrakis, Netherlands Cancer Institute, NL
Eucharia Meehan, Dublin Institute for Advanced Sciences, IE
Laura Schreiber, University of Würzburg, DE
Michael Herzog, University of Cambridge, UK/DE
Rebecca Oakey, King’s College London, UK
Serena Battaglia, Programme Coordinator ECRIN, IT
Steve Eichorn, University of Bristol, UK

Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends

Beate Volker, University of Amsterdam, NL
Ben Wisner, University College London, US
David Chandler, University of Westminister, UK
Isabelle Ioannides, Institute for European Studies, BE
Jeroen Wolbers, University of Leiden, NL
Misse Wester, Lund University, SE
Pieter van Gelder, TU Delft, NL
Sandra Resodihardjo, Radbound University, NL
Sanneke Kuipers, University of Leiden, NL

Interdisciplinary research - Full proposal

Patricia Harvey, University of Greenwich, UK
Adrian M. Ionescu, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, CH
Emma Robinson, King's College London, UK
Geert Kops, Utrecht Bioinformatics Center, NL
Iain Lake, University of East Anglia, UK
Maggie Gill, University of Aberdeen, UK
Marc Dijk, Maastricht University, NL
Maria Pilar Rodriguez, University of Deusto, ES
Marsha Henry, London School of Economics and Political Science, UK
Paul McNamee, University of Aberdeen, UK
Sarah Hartley, University of Exeter, UK
Unai Pascual, Basque Centre for Climate Change, ES

Sustainable Aquaculture – Research and Innovation Projects

Stefanie Colombo, Dalhousie University, CA
Francis Murray, University of Stirling, UK
Gavin Burnell, University College Cork, IE
Newton C. Marcial Gomes, CESAM Portugal, PT
Pascal Fontaine, University of Lorraine, FR
Tillmann Benfey, University of New Brunswick, CA

Postdoctoral Research Fellowships within the Nordic Neutron Science Programme

Felix Fernandez-Alonso, IKERBASQUE Materials Physics CenterSpain, ES
Genoveva Burca, Science and Technology Facilities Council, UK
Karen Edler, The University of Bath, UK
Margarita Russina, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, DE

Digitalisation of the Public Sector – Research and Innovation Projects

Noella Edelmann, Danube University Krems, AT
Anette Mellbye, BCG, NO
Jonas Slørdahl Skjærpe, NAV, NO
Marina van Geenhuizen, Delft University of Technology, NL
Nada Lavrač, Jožef Stefan Institute, SL
Peter C. F. Musæus, Skatteetaten, NO
Robert Krimmer, Tallinn University, EE
Samuli Pekkola, Tampere University, FI
Susie A. Ruff, RUFF & CO. Business Innovation, DK
Ulf Melin, Linköping University, SE
Valentina Ion, Microsoft Corporation, RU
Viktor Arvidsson, University of Sydney, AU