NOS-HS

Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)

Forskningsprosjektene skal være innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet. Minst tre nordiske land skal inngå i samarbeidet.

Læs mer på NOS-HS sine nettsider