Nordisk forsknings- og innovationsprogram for bæredygtig akvakultur

Målsætning

Det overordnede mål med programmet er at generere ny viden om og løsninger på bæredygtig land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande. Programmet sigter også mod at promovere Responsible Research and Innovation (RRI) perspektiver inden for bæredygtig akvakultur i nordisk kontekst, herunder diversitet, inklusion, åbenhed og transparens.

Disse fire områder bliver prioriteret:

1) Akvakulturens mikrobiomsystemer
2) Akvakulturens fodringssystemer
3) Bioteknologiske fremskridt
4) Akvakulturens "big data", overvågnings- og kontrolsystemer.

Baggrund

Akvakultur er en stigende forretning på verdensplan, som møder mange bæredygtighedsudfordringer, herunder håndtering af spildevand og affald, sygdomsrelaterede tab, udledning af drivhusgasser og social accept.

I og med at akvakultur vinder større indpas på det globale marked, vil der også komme mere fokus på drivhusgasudledningen. Akvakultur bidrager til drivhusgasudledningen direkte via produktion af fisk og krebsdyr og indirekte via produktion, forarbejdning og logistik af især foder, men også slutprodukter og affald. Akvakultur indebærer imidlertid også en vis grad af modstandsdygtighed over for drivhusgasudledningen, da aquakultur for det meste er baseret på organismer, der fodrer i den lave ende af fødekæden og i nogle tilfælde endda hjælper med kulstofbinding (tang, bløddyr).

Social accept af akvakultur er ikke givet, til trods for at den bidrager til lokal vækst og beskæftigelse. Lokalsamfund, forbrugere og ngo’er sætter alle spørgsmålstegn ved akvakulturproduktion, og den offentlige sektor er nødt til at fremme akvakultur på nye måder ved at tilpasse fleksibel regulering til fremtidige behov og krav.

Programkomité

Programkomiteen består af repræsentanter fra de finansierende organisationer:

  • Kjell Maroni, R&D Director, Norwegian Seafood Research Fund (formand)
  • Kolbrún Bjargmundsdóttir, Rannis på Island
  • Orian Bondestam, the Ministry of Agriculture and Forestry i Finland
  • Jan Mousing, Innovationsfonden i Danmark
  • Inger Oline Røsvik, Norges Forskningsråd
  • Katrin Saar, the Estonian Research Council
  • Edvards Francis Kuks, the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia
  • Lisa Granelli, the Swedish Research Council Formas
  • Annika Sølvara, Research Council Færøerne (observatør)

Finansiering

Det totale budget for programmet er på omkring 82 millioner norske kroner.

Utlysningar

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver