digitalisation illustration

Forsknings- og innovationsprogram for digitalisering af den offentlige sektor

Demografien i alle de europæiske lande ændrer sig, og det stiller nye krav til tjenester og rejser spørgsmål om kapacitet og kvalitet i den offentlige sektor som den vigtigste udbyder af disse tjenester. Digital transformation ses som både en nødvendighed og en mulighed for at forbedre den offentlige service. Ved siden af den ændrede demografi skaber den digitale transformation af arbejde - krydret med en kraftig stigning i brugernes forventninger og ønsker - en stor efterspørgsel efter omstilling af arbejdsstyrken og arbejdsmarkedet og et øget pres på infrastruktur og serviceydelser. Vores evne til at levere på livslang læring på tværs af alle sektorer og brancher er tæt knyttet til, hvordan dette i sidste ende vil udvikle sig. Øvrige faktorer, som danner grundlag for vellykket digitalisering, er knyttet til teknologiske muligheder samt strategier for at undgå udelukkelse og marginalisering.

Mål
Det overordnede mål for dette program er at:

 • Styrke teoretisk, metodologisk og eksperimentel forskning og innovation og skabe rammerne for tværfaglig og tværsektoriel forskning inden for digitalisering af den offentlige sektor.
 • Generere anvendt forskning, der er nyttig for praktikere, og som kan fungere som vejledning for beslutningstagere i hver af de deltagende lande samt på tværs af nationale grænser.
 • Fremme øget samarbejde mellem forskere, tjenesteudbydere og brugere på alle niveauer og på tværs af offentlige og private sektorer.
 • Udvikle og teste specifikke innovationer og nye digitale løsninger i den offentlige sektor samt udvikle en forståelse af den potentielle indvirkning, som digitalisering af offentlige organisationer og medarbejdere har.
 • Overveje sikkerhed, privatlivets fred og etiske implikationer og andre mulige samfundsmæssige risici ved digitalisering, f.eks. cybersikkerhed, datastyring og øget social ulighed.


Baggrund
Den nordiske region performer godt og er digitalt moden, når det handler om den offentlige sektor, men der er et stærkt politisk ønske om at forbedre effektiviteten og styringen af offentlige tjenester, den offentlige infrastruktur gennem øget digitalisering i de nordiske lande. Dette er også tilfældet i Storbritannien, Letland og Estland. Alle lande har udviklet digitale strategier, der indeholder store ambitioner for modernisering, forenkling og forbedring af den offentlige sektor. Sammenfattende mål og fokusområder i strategierne viser, at alle lande har lignende mål og lægger vægt på vidensudvikling, digitale færdigheder, digital sikkerhed, udvikling af kunstig intelligens og e-administration til videreudvikling og digitalisering af den offentlige sektor.

På baggrund af den åbne invitation fra NordForsk forelagde Norges Forskningsråd på vegne af de involverede finansieringsorganer en interessetilkendegivelse til at oprette et forsknings- og Innovationsprogram om digitalisering af den offentlige sektor administreret af NordForsk. I november 2018 besluttede NordForsks bestyrelse derfor at indlede og gennemføre initiativet. Det fælles forsknings- og innovationsprogram blev oprettet som et resultat af denne proces. Et samarbejde af denne type vil bidrage til den nordiske merværdi og gøre det muligt for nordiske forskere og offentlige og private aktører at tilpasse sig den internationale, topmoderne teknologi og opbygge netværk og viden, som de kan benyttes i endnu mere konkurrencedygtige arenaer internationalt.

Programkomité

 • Torbjørn Larsen, Norge (Formand)
 • Risto Vilkko, The Academy of Finland, Finland (medlem)
 • Ulla Wallin, Forte, Sverige (medlem)
 • Vidar Sørhus, Norges Forskningsråd, Norge (medlem)
 • Jens Peter Vittrup, Innovation Fund Denmark, Danmark (medlem)
 • Katrin Piller, Estonian Research Council, Estland (medlem)
 • Dmitrijs Stepanovs, Department of Higher Education, Science and Innovation Ministry of Education and Science, Latvia (medlem)
 • Jeremy Neathey, Economic and Social Research Council, part of UK Research and Innovation, Storbritannien (medlem)
 • Joanne Cunningham, Economic and Social Research Council, part of UK Research and Innovation, Storbritannien (observatør)
 • Annika Sølvará, The Faroese Research Council, Færøerne (observer)
 • Magnus Yngvi Josefsson, Smart City Reykjavík, Island (observatør)
 • Adrian Solitander, VINNOVA, Sverige (observatør)
 • Niina Aagaard, Nordic Innovation (observatør)
 • Cecilia Leveaux, Nordisk Ministerråd (observatør)


Finansiering
Programmet har et totalbudget på cirka 8 millioner euro.