Nordic Trial Alliance

Projektet er finansieret under det norske prioriterede projekt ”Nordisk samarbejde for bedre sundhed”, der blev indledt i 2017, da Norge havde formandskabet for Nordisk Ministerråd. Aktiviteterne fortsætter i 2020. NTA har iværksat aktiviteter, der forbinder forskningsfællesskaber med det formål at dele kompetencer og infrastrukturer. NTA er en af NordForsks aktiviteter inden for sundhedsområdet.

Læs mere om NordForsk program for Helse og Velfærd

Læs mere om Nordic Trial Alliance (eksternt link)