Tillit – Nordens superkraft!

16/08/2023
16:00 - 16:45
Nordens telt, Arendal, Norway
Folk som sidder i en park.

Opptak av arrangementet

Om arrangementet

Koronapandemi, krig i Ukraina, ekstremvær, migrasjon, desinformasjon, priskrise og polarisering – krisene står i kø. Og dermed kommer tilliten, vår nordiske superkraft, under press.

De nordiske landene har gode velferdsordninger, høy sysselsetting og sosial likhet. I tillegg til et uvanlig høyt nivå av tillit.

I denne samtalen tar vi utgangspunkt i den tilsynelatende permanente krisetilstanden, og diskuterer:

  • Hvordan kan vi ivareta tillit som en nordisk superkraft?
  • Har det nordiske samarbeidet noen verktøy for å stå i mot disse krisene, eller må vi stole på nasjonalstaten og EU?
  • Hvilken rolle bør kunnskap og forskning ha i å bygge og ivareta tillit – og hvilken rolle har næringslivet?

Deltakere

  • Arne Flåøyen, direktør, NordForsk
  • Jette Christensen, foredragsholder, Riksvalgstyret
  • Jorodd Asphjell, president i Nordisk råd, stortingsrepresentant
  • Cecilia Flatum, Head of Consulting Norway, Deloitte

Moderator: Simon Granroth, NordForsk

Contacts

Guttorm Aanes. Photo: NordForsk

Guttorm Aanes

Head of Communications