Almedalsveckan: Kvalitet i skolan – är undervisningen tillräckligt bra?

Plakat for eventet Kvalitet i skolan

Inspelning av evenemanget

Vänligen notera: 1) Videon spelades in med en mobiltelefon. Kvaliteten på ljud och bild är därmed begränsad. 2) Textningen är AI-genererad, och fel kan förekomma.

Om evenemanget

Kvalitet i utbildning och skola har varit ett återkommande tema i den skolpolitiska debatten under de senaste åren. Den senaste PISA-undersökningen visade en negativ trend i alla nordiska länder. Hur kan vi säkerställa att eleverna får en tillräckligt bra undervisning?

Utbildningsdebatten de senaste åren har kretsat kring kvaliteten på lärarutbildningarna, kvalitet kopplat till skolors huvudmannaskap och elevers sjunkande resultat i internationella mätningar. En central fråga gäller kvaliteten på själva undervisningen, dvs det som sker i klassrummet. På eventet diskuteras kvaliteten på undervisningen och elevernas lärande. Tillsammans med elever, lärare och politiker diskuterar forskare stora frågor om vad som kännetecknar den svenska skolan idag.

Utgångspunten är aktuell forskning från svenska och nordiska klassrum (150 klassrum, 2500 elever), inklusive ett representativt urval från svenska grundskolor. Frågor som lyfts är: Vilket slags pedagogiskt stöd får eleverna i klassrummet - och hur kan det finnas så stora skillnader mellan olika klassrum? Relationen mellan lärares undervisning och elevers lärande – vilka är de viktigaste faktorerna? Vad utmärker svensk skola och svenska lärares undervisning jämfört med skola och undervisning i övriga Norden?

Medverkande:

  • Michael Tengberg, Professor, Karlstads Universitet
  • Lilian Helgason, Ordförande, Sveriges elevråd
  • Linnea Lindquist, Skolledare och fristående skoldebattör
  • Kaisa Vuorinen, Fil.dr., Helsingfors universitet.
  • Sharon Jåma, Moderator, journalist

Mer info på Almedalsveckan.se

Contacts

Guttorm Aanes. Photo: NordForsk

Guttorm Aanes

Head of Communications

Guttorm Aanes is responsible for strengthening the visibility and impact of Nordic research co-operation through owned and earned communication channels.

Guttorm holds a degree in media studies from the University of Oslo. In 2023, he completed a master's programme in PR management and strategic communication at BI Norwegian Business School.

Guttorm has extensive experience from Norwegian ministries and research institutes.

Guttorm is good at a lot of things. For example, how to punctuate.

LinkedIn profile