Nordisk forskningssamarbeid

Nordisk samarbeid om forskning og innovasjon baserer seg på lange tradisjoner og gjensidig tillit. Samarbeidet foregår gjennom en rekke institusjoner og organisasjoner, både på formalisert og ikke-formalisert nivå. Her finner du en oversikt over det nordiske og internasjonale forskningssamarbeidet som NordForsk er en del av.

Strategiske partnere

NordForsk har knyttet strategiske partnerskap med flere ulike nordiske organer. Dette betyr at vi har et tett samarbeid, og at NordForsk i mange tilfeller håndterer bl.a. administrative oppgaver. Disse samarbeidspartnerne er en del av NordForsks samlede virksomhet.

Les mer…

Nordisk forskningssamarbeid

Nordisk samarbeid om forskning og innovasjon baserer seg på lange tradisjoner og gjensidig tillit. Samarbeidet foregår gjennom en rekke institusjoner og organisasjoner, både på formalisert og ikke-formalisert nivå.

Les mer…

Europeisk forskningssamarbeid

En rekke policy-strategier, initiativ og finansieringsmekanismer innenfor EU på forsknings- og innovasjonsområdet har relevans for NordForsk. En oversikt over de mest sentrale initiativ finner du her.

Les mer…

NordForsk Policy Papers

Publikasjoner i NordForsks Policy Paper-serie

Les mer…