gender equality asian people crowd

Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN)

I Living Labs tar brukerne del i utviklingen av nye produkter og tjenester. Utgangspunktet er brukernes behov og tjenesteyternes faktiske vilkår i det daglige. LILAN-programmet stammer fra et NORIA-nett finansiert av NordForsk.

Hovedmålene er:

  • å styrke forskning og kunnskap om Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden
  • å opprette nye nettverk og ivareta eksisterende Living Labs


Ved hjelp av forskning skal innovative produkter, tjenester og konsepter utvikles med tanke på praktisk implementering i samfunnet. Aktiviteter skjer på tvers av landegrenser, og den kunnskapen som utvikles skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. På denne måten skal man bidra til å styrke den nordiske regionens konkurranseevne.

Prosjekter må ha et aktivt samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor og aktører fra minst tre av de fem finansierende landene (Sverige, Danmark, Island, Norge og Litauen).

Total finansiering: 2,3 MEUR.

Finansiert av