NOS-M Report: Personalised Medicine in the Nordic Countries

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

Download Publication

NOS-M-komitéen har de senere år sat fokus på, hvordan man udvider det nordiske forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin. Der er foretaget en kortlægning af strategier og større initiativer knyttet til persontilpasset medicin på nationalt, nordisk og internationalt plan.