Ten years of Nordic Research Funding

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

Download Publication

Under den perioden beviljade NordForsk 2124 miljoner norska kronor till 323 nordiska forskningsprojekt genom 49 utlysningar. Fler än 2640 forskare har varit involverade.