Forside av rapport med tittel Integrering av innvandrere i Norden

Integrering av innvandrere i Norden – Et systematisk søk

Read online (PDF)

Det systematiske søket om integrering av innvandrere i Norden ble gjort av Andreas Anker, Elin Hammer Tveito og Mathias Sunde Valseth. Alle sammen er bachelorstudenter på bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Oslomet.

Oppdraget fra NordForsk var blant annet å foreta et søk etter forskning som omhandlet integrering av flyktninger i Norden i perioden 2000 til 2022. Søkene ble gjort på engelsk og skandinaviske språk i syv forskjellige databaser.

Det resulterte i 3719 referanser som etter screening var redusert til 630 inkluderte referanser og 3089 ekskluderte referanser. Dette gir en inklusjonsprosent på 16.9 prosent. Totalt resulterte søket i 15 danske artikler, 515 engelske artikler, 19 norske artikler, 13 svenske artikler og 68 norske rapporter.

Appendiks
Søkestrenger og inklusjonskriterier for screening (PDF)

Endnote
Alle referanser til Endnote (txt-format)

Kontakter

Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Leder for operativ virksomhet
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef