Large fishing net in the ocean, with seagulls flying above

Åpen utlysning: Bærekraftige fiskerier fra sunne hav

Utviklingen og lanseringen av utlysningen er et samarbeidsprosjekt mellom deltakende og medfinansierende partnere fra Estland, Island, Danmark, Finland, Færøyene, Norge og Litauen. "Bærekraftige fiskerier fra sunne hav" er et prioritert tema i arbeidet med å oppfylle Visjon 2030 fra Nordisk ministerråd.

Fokuset i utlysningen er på bærekraftige fiskerier i sammenheng med klimaendringer og det grønne skiftet. Målet er å undersøke hvordan fiskerivirksomhet påvirker det marine miljøet, og hvilke muligheter fiskeriene har for å redusere egen påvirkning.

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver