Digital over natta: Hva skjedde da elevene fikk hjemmeskole?

19/08/2021
14:00 - 15:00
Norge
Se sending
Plakat for debatt på Arendalsuka 2021. Foto av innlederne og tittel og dato for debatten

I motsetning til mange andre, hadde de nordiske landene den digitale infrastrukturen på plass – men hvordan gikk det da all undervisning skulle skje via skjerm?

Denne debatten tar utgangspunkt i ny forskning om hvordan det egentlig gikk da lærere måtte snu seg raskt og tilby digital undervisning "over natta" i de nordiske landende. Hva kan vi lære av hjemmeskolen under pandemien? Hva slags opplæring fikk elevene, og hvorfor er hjemmeskole i seg selv utfordrende for bærende idealer i den nordiske skolen om lik rett til utdanning, uavhengig av hjemmebakgrunn?

Deltakere:

  • Marte Blikstad-Balas, Professor, Universitetet i Oslo
  • Edvard Botterli Udnæs, Leder, Elevorganisasjonen
  • Kristin Eidet Robstad, Direktør oppvekst, Kristiansand kommune
  • Kjersti Botnan Larsen, Fagansvarlig skole, Barneombudet

 

Arrangementet gjennomføres i Nordens telt, og er åpent for både et fysisk og et digitalt publikum.

Se debatten direkte

Debatten sendes direkte på nettet fra kl 14.

 

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no