Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet: Høydepunkter fra et forskningsprosjekt

14/09/2021
10:00 - 16:00
Myntgata 3, Norge
Les mer og meld deg på
A female soldier

Prosjektet inviterer til debatt og samtaler om hvilken rolle kjønn, likestilling og mangfold spiller i nordiske sikkerhetsstyrker. 

Språket vil være engelsk fram til lunsj, etter dette er det valgfritt mellom skandinavisk og engelsk. Konferansen kan også følges digitalt.