Workshop: Photo by Moa Karlberg/Norden
Photo by Moa Karlberg/Norden

33 nye projekter får finansiering af ”Nordic exploratory workshops"

NOS-HS støtter udforskende workshopserier med henblik på at fremme udviklingen af nye forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande.

Størstedelen af de finansierede ansøgninger kom fra Norge (11), Finland (7), Sverige (7), Danmark (6) og Island (2). Hver ansøgning havde medansøgere fra mindst to andre nordiske lande.

Bethina Strandberg-Jensen er rådgiver i NordForsk og siger:

”Den videnskabelige kvalitet af ansøgningerne var meget høj. De 33 projekter, som får finansiering, er lovende nordiske workshops, som vil finde sted i 2023-2024, og dækker et bredt forskningsfelt. Projekterne vil bidrage til at styrke det nordiske samarbejde inden for humaniora og samfundsvidenskab, og vi glæder os til at se resultaterne af det.”

Fokusområder

Det primære formål med opslaget NOS-HS Exploratory Workshops er at støtte udviklingen af nye forsker- og nysgerrighedsdrevne forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande.

Yderligere mål for de workshops, der modtager finansiering, er at:

 • opmuntre til inklusion af yngre forskere og aktører uden for den akademiske verden i nordiske samfundsvidenskabelige og humanistiske netværk
 • fremme nysgerrighedsdrevet og ny bottom-up-forskning
 • fremme nordisk merværdi i forskning
 • inkludere forskere på alle karrierestadier for at udvikle nye netværk
 • opmuntre tidlige karriereforskere til at have aktive roller
 • inddrage aktører uden for den akademiske verden, når det er relevant
 • understøtte planlægningsstadier af store projekter

Det samlede budget tilgængeligt for projekterne i alt er 14 millioner NOK. Bevillingen pr. projekt er minimum 290.000 og maksimum 430.000 NOK for en periode på 2 år.

Finansieringspartnere

NOS-HS Exploratory Workshop calls finansieres af NOS-HS’ medlemsorganisationer:

 • Finlands Akademi, Forskningsrådet for humaniora og samfundsvidenskab
 • Danmarks Frie Forskningsfond – Samfundsvidenskab
 • Danmarks Frie Forskningsfond – Humaniora
 • Vetenskapsrådet
 • Rannis
 • Norges forskningsråd

En liste over de finansierede projekter finder du her

Kontakter

Bethina

Bethina Strandberg-Jensen

Rådgiver
Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver