talk lounge sofa work discussion

33 projekter søgte om finansiering til nordisk samarbejde i forskningsinfrastruktur

”Vi er meget glade for at have fået så mange ansøgninger til dette opslag,” siger Lise-Lotte Wallenius, seniorrådgiver ved NordForsk og tilføjer: ”Det viser, at der er et stort behov for den her slags finansiering, og at der er en merværdi ved at samarbejde om forskningsinfrastruktur på tværs af de nordiske lande.”

En nordisk forskningsinfrastruktur-hub er et langsigtet partnerskab mellem nordiske universiteter, forskningsinstitutter og universitetshøjskoler.

Et sådant nordisk konsortium skal styrke det nordiske samarbejde om et specifikt, forskningsinfrastrukturprojekt med det formål at opbygge og udvide den nordiske kompetence inden for forskellige områder. Hubben skal omfatte aktiviteter, der øger den fælles nordiske brug af og adgang til forskningsinfrastruktur.

De 33 indkomne ansøgninger skal nu evalueres og bedømmes af internationale eksperter, før programkomiteen skal bedømme forslagene, og til sidst bliver beslutningen, om hvem der skal modtage finansiering, truffet af NordForsks bestyrelse. Beslutningen om, hvem der vil modtage støtte, vil blive kommunikeret i april 2020.

Finansiering
Ansøgningsfristen var den 22. oktober 2019, og opslagets totale budget er på 17 millioner norske kroner.

Det maksimale finansieringsbeløb, der kan søges om per projekt, er 3 millioner norske kroner, og NordForsk håber at kunne finansiere 5 eller 6 universitetskonsortier under dette opslag. Finansiering vil blive givet for perioden 2020 - 2022.