Migration Integration illustration

7 nordisk-britiske migrationsprojekter finansieres med over 87 mio. NOK

- Det store antal ansøgninger viser, at migration og integration er højaktuelt tema og et forskningsfelt, der er stor interesse for i forskningsmiljøerne. Desuden bidrager briterne til at internationalisere den nordiske forskning, udtaler NordForsk-direktør.

Med et budget på 87 millioner NOK er opslaget NordForsks næststørste investering i 2019, og Storbritannien er repræsenteret i en stor andel af de projekter.

Maria Lähteenmäki, formand for programkomitéen for Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration, ser dette som en bekræftelse både på programmets relevans, og at forskere i Norden og Storbritannien ser en stor værdi i at arbejde sammen, udtaler:

- Processen bag opslaget under det nordisk-britiske forskningsprogram om migration og integration har vist, hvor enormt vigtige de forskellige temaer, som knytter sig til migration og integration, er både nu og fremover i Nord- og Vesteuropa og globalt; Samfundsmæssigt såvel som akademisk, siger hun og uddyber:

- Emnerne i ansøgningerne viser en øgning af den tværfaglige forskning, der gennemføres især i de nordiske lande, knyttet til eksempelvis mobilitet - og konsekvenser af denne mobilitet, tilpasning og integration, flygtningefamilier, teenagere og børn, kulturelle transformationer, sociale udfordringer, aktiviteter i civilsamfund og så videre. Vi var allerede klar over, at dette forskningsområde er veletableret på britiske universiteter og forskningsinstitutter, men vi ser også, at de nordeuropæiske finansieringsorganisationer og universiteter har investeret i dette forskningsfelt.

NordForsk-direktør Arne Flåøyen er ligeledes meget begejstret og fremhæver programmets relevans og fordelene ved et nordisk-britisk samarbejde:

- Det store antal ansøgninger viser, at migration og integration er højaktuelt tema og et forskningsfelt, der er stor interesse for i forskningsmiljøerne. Samtidig er jeg meget glad for, at der er så stor deltagelse fra Storbritannien. Samarbejdet med briterne bidrager nemlig til at internationalisere den nordiske forskning, siger han og fortsætter:

- Vi er meget glade for, at Storbritannien og Norden er gået sammen om dette. Vi har store forventninger til, at projekterne kommer til at gennemføre forskning af højeste videnskabelige kvalitet og vil give ny, kundskabsbaseret indsigt. Dette kan ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration samtidig med, at de kan udnytte de muligheder, som dette medfører.

De følgende 7 projekter, som modtager finansiering, er:

Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK
Projektleder: Ravi KS Kohli, University of Bedfordshire (UK)

Migrants and solidarities: Negotiating deservingness in welfare micropublics
Projektleder: Mette Louise Berg, University College London (UK)

Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration -MaHoMe
Projektleder: Fran Lloyd, Kingston University (UK)

Teaching that Matters for Migrant Students: Understanding Levers of Integration in Scotland, Finland and Sweden
Projektleder: Nataša Pantić, University of Edinburgh (UK)

Life at the Frontier: The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility and Integration of Migrants
Projektleder: Gwilym Pryce, University of Sheffield (UK)

Structural, cultural and social integration among youth: A multidimensional comparative project
Projektleder: Carina Mood, Stockholm University (SE)

Effects of Externalisation: EU Migration Management in Africa and the Middle East
Projektleder: Are John Knudsen, CMI - Chr. Michelsen Institute (NO)

Om NordForsks program for Migration og integration
Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration finansieres i dag af Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Forte, Norges Forskningsråd, Ministeriet for uddannelse, videnskab og kultur, Island, The Economic and Social Research Council, the United Kingdom sammen med NordForsk.

Læs mere om Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration