Portrait of a Swedish professor in black and white

Coronapandemin har ställt våra samhällen inför flera etiska utmaningar

Photo: Lotta Eriksson

Vad såg du mest fram emot med det här webinaret?

”Att få presentera och diskutera den rapport som Statens Medicinsk-Etiska råd (Smer) presenterade i maj i år där bla etiska principer som bör styra coronastrategin presenteras och olika etiska vägval diskuteras.”

Vilka etiska val skulle du särskilt lyfta fram som viktiga i samband med COVID-19-pandemin?

”Coronapandemin har ställt våra samhällen inför flera etiska utmaningar. Valet av coronastrategi får konsekvenser för antalet dödsfall, hur sårbara grupper skyddas och hur mänskliga fri- och rättigheter påverkas. Det är dock val som görs under stor osäkerhet eftersom pandemins utveckling är oförutsebar. En annan viktig etisk utmaning är den global fördelningen av läkemedel och vacciner.”

Vad kännetecknar det svenska synsättet på de etiska valen?

”Den svenska strategin har utgått från medborgarnas tillit och solidaritet istället för tvångsåtgärder och lockdown. Frågan är dock om denna strategi kan leda till uppsatta mål som minskad smittspridning och skyddet av såbara grupper.”

På vilka områden har de nordiska länderna haft olika förhållningssätt till etiska val under pandemin?

”I Sverige har man haft en följt en strategi som bygger på frivillighet medan de övriga nordiska länderna valde att stänga ner landet under våren. Detta var olika politiska/strategiska val utifrån bedömningen vad som är mest effektivt för att minska spridningen och rädda människoliv, men valen har också underliggande etiska aspekter.”