Barn står ved et gærde og kigger på en mark
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Epilepsimedisiner under graviditeten er forbundet med autisme og psykisk utviklingshemming hos barn

Kvinner med epilepsi må ofte bruke anfallsforebyggende legemidler under graviditeten for å hindre epileptiske anfall som kan være farlige for mor og barn. Resultater fra studien viser at legemidlene valproat og topiramat er forbundet med økt risiko for autisme og psykisk utviklingshemming.

Som følge av projektets forskning har sikkerhetskomiteen til det Europeiske og britiske legemiddelverket (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) under European Medicines Agency (EMA) og Medicines and Healthcare products regulatory agency (MHRA) i UK) startet sikkerhetsvurderinger av topiramat.

Studien er den største av sitt slag i verden, og er finansiert av NordForsk gjennom prosjektet The Nordic register-based study of antiepileptic drugs in Pregnancy (SCAN AED) Studien ble startet av forskere fra Bergen i 2017, og i samarbeid med leger og forskere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Folkehelseinstituttet i Oslo har de innhentet helseregisterdata fra barnefødsler i hele Norden mellom 1996 og 2017.

Mer enn fire millioner barn er fulgt i gjennomsnitt åtte år etter fødsel. Barn av mødre med epilepsi som brukte valproat eller topiramat under svangerskapet hadde ca. 2 til 4 ganger økt risiko for autisme og psykisk utviklingshemming sammenlignet med barn av dem som ikke hadde brukt legemidler under svangerskapet. Risikoen var høyest for dem med høyest dose. Det ble ikke funnet noen risiko assosiert med de mye brukte legemidlene lamotrigin og levetiracetam.

Det store antallet barn i studien gjorde det også mulig å undersøke risiko forbundet med å bruke ulike kombinasjoner av legemidler. Slik kombinasjonsbehandling kan være nødvendig ved vanskelig behandlbar epilepsi. Resultatene viste at kombinasjonene lamotrigin og topiramat samt karbamazepin og levetiracetam var forbundet med økt risiko for nevroutviklingsforstyrrelser, mens slik risiko ikke ble sett ved kombinasjonen levetiracetam og lamotrigin.

“Resultatene fra studien er viktige fordi disse legemidlene er brukt for en rekke tilstander som er vanlige i fruktbar alder, som migrene, epilepsi og bipolar lidelse,” sier Marte-Helene Bjørk som har ledet studien og er førsteforfatter på artikkelen.

“Kvinner ønsker informasjon om hvilken behandling som er tryggest å bruke i svangerskapet. Våre data viser valproat og topiramat er forbundet med økt risiko for alvorlige nevroutviklingsforstyrrelser. Kvinner som kan bli gravide og bruker disse medikamentene bør diskutere med legen sin om det er mulig å bytte til alternativ behandling uten tilsvarende risiko.”

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver