health care welfare people faces report

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Vinnova, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Rannís, og NordForsk har derfor gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner.

De finansierte prosjektene gir nordiske aktører innen persontilpasset medisin muligheten til å samarbeide over landegrensene og på den måten fremme og øke synligheten rundt persontilpasset medisin i Norden. I tillegg vil denne nordiske storsatsingen ytterligere styrke samarbeidet mellom institusjoner, sykehus, helseforetak, og bedrifter i Norden.

- Vi står foran et skifte i utvikling og levering av helsetjenester. Persontilpasset medisin er i rask utvikling internasjonalt og potensialet for innovasjon og næringsutvikling er stort. Med disse prosjektene har de nordiske landene mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt, sier Norges næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen.

– Dette er en stor dag for persontilpasset medisin som forskning- og innovasjonsfelt i Norden. De finansierte prosjektene tar sikte på å utvikle innovasjoner knyttet til implementering av persontilpasset medisin for nordiske borgere og helsevesen, sier Arne Flåøyen, direktør i NordForsk.

– Slik implementering møter ofte hindringer, og for å overkomme hindringene må forskningsmiljøer, industri og helsevesen jobbe sammen. Med disse sju prosjektene etableres tett samarbeid og innovasjonsnettverk på tvers av landegrenser og fagområder. Fremfor alt har dette unike nordiske samarbeidet en målsetting om å utgjøre en stor forskjell for at pasientene skal få mer presise diagnoser og bedre behandling, sier Flåøyen.

Norden er i en posisjon til å ta føringen internasjonalt og bli en unik testarena innen persontilpasset medisin. Med gode helsedata fra tilsammen 27 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer.

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden og regionen er vår nærmeste samarbeidsarena og springbrett ut mot resten av verden. De nordiske landene har ganske like helsetjenester og møter mange av de samme utfordringene. Derfor er samarbeid med godt etablert og internasjonalt posisjonert helseindustri i våre naboland viktig for norsk helsenæring, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

De finansierte prosjektene som mottar totalt 165 millioner norske kroner er:  

NorDCaP

Prosjektleder: Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, Sverige

Hovedideen bak NorDCaP er å implementere en persontilpasset behandling som vil sikre bedre og mer nøyaktig diagnose av prostatakreft. Dette vil gi bedre livskvalitet og øke antallet som overlever prostatakreft. Behandlingen vil også gi høyere kvalitet i pasientomsorgen og et mer kostnadseffektivt og bærekraftig helsesystem.

NordSleep

Prosjektleder: Juha Töyräs, Östra Finlands universitet, Finland

I dette forskningsprosjektet presenteres nye diagnostiske tilnærminger for søvnapné ved bruk av minimalt søvnforstyrrende wearables med sensorer, state-of-the-art kunstig intelligens, og maskinlæring. Resultatene fra dette prosjektet kan føre til et paradigmeskift innen diagnostikk og behandling av søvnapné.

PM-HEART

Prosjektleder Henning Bundgaard​, Rigshospitalet, Danmark

Prosjektet skal utvikle og klinisk implementere persontilpasset medisin med målsetting om å unngå både over- og underbehandling av iskemisk hjertesykdom (IHD). Prosjektet håper å redusere medisinbruk, sykehusbesøk, og dermed også kostnader knyttet til helsetjenester.

PERAID

Prosjektleder: Anna Norrby-Teglund, Karolinska Institutet, Sverige

Prosjektet foreslår å implementere persontilpasset medisin innen alvorlige smittsomme sykdommer, og da med fokus på livstruende nekrotiserende fasciitt (infeksjon med kjøttetende bakterier) og behandling av pasienter med blodforgiftning.

NORA

Prosjektleder: Johan Askling, Karolinska Institutet, Sverige

Målet med NORA-prosjektet er å utvikle en persontilpasset tilnærming til behandling av leddgikt (revmatoid artritt) ved hjelp av nye prediksjonsverktøy og digitale verktøy.

PRECISE

Prosjektleder: Eline Aas, Statens legemiddelverk, Norge

PRECISE vil bidra til å forbedre beslutninger i helsevesenet for å tilrettelegge implementering av kostnadseffektive tiltak innen persontilpasset medisin i klinikk, basert på case-studier.

NORDTREAT

Prosjektleder: Jonas Halfvarson, Örebro universitet, Sverige

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre prognosen og livskvaliteten til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD, ved å introdusere en ny persontilpasset medisin-algoritme basert på -omicsdata.