Mennesker i et rum med trapper. Nogle snakker, andre står bare.
Aalto University / Tuomas Uusheimo

NordForsk har fått 52 preliminära ansökningar om samarbete mellan nordiska universitet

Runt 40 procent av projektledarna som har skickat in ansökningar är kvinnor, och runt 60 procent är män. Alla nordiska länder, inklusive Åland, Grönland och Färöarna, finns representerade bland ansökningarna. 

Bjørnar Komissar, rådgivare på NordForsk, säger: 

”Vi är väldigt glada över det stora intresset och nöjda med att ansökningarna spänner över många olika länder och forskningsområden. Alla forskningsdiscipliner finns representerade, och en stor del av ansökningarna är tvärvetenskapliga. Vi är övertygade om att de förslag som i slutändan får finansiering kommer att bidra till att stärka forskningsbaserat universitetssamarbete i Norden.” 

Två faser 

Processen sker i två faser. I den första fasen utvärderar en kommitté med representanter från alla nordiska länder de preliminära förslag som kommit in. I den andra fasen får ungefär 20 sökande skicka in fullständiga förslag som utvärderas av kommittén och en internationell expertpanel. Beslutet om finansiering tillkännages under det fjärde kvartalet 2023. 

Budget och finansiering 

Den tillgängliga budgeten uppgår till 300 miljoner NOK, där 100 miljoner NOK kommer från NordForsk och 200 miljoner NOK från institutionerna. Varje konsortium kan få max 20 miljoner NOK av NordForsk under en period av fem år och måste tillhandahålla dubbelt så mycket resurser som den summa man ansöker om från NordForsk. Universitetssamarbetena sätter igång 2024. 

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Seniorrådgiver
Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver