bridge øresund connecting

NordForsk inviterer til anden runde i tværvidenskabelig forskning

NordForsk modtog rekordmange ansøgninger i første fase af opslaget til tværvidenskabelig forskning. Alle 334 ansøgninger er eksternt evalueringspanel. Baseret på den videnskabelige vurdering er 55 projekter inviteret til at indsende en fuld ansøgning. Fristen for at indsende ansøgninger til fase 2 bliver den 28. maj 2020, og den endelige beslutning, om hvilke projekter der får finansiering, bliver offentliggjort i slutningen af 2020.

Seniorrådgiver Anna Herou siger: ”Vi var glade for at se den store variation af forskningsemner, og evalueringsprocessen har vist, at niveauet i ansøgningerne er meget højt. Der er generelt et højt videnskabeligt og tværvidenskabeligt niveau, og blandt de mange ansøgninger inviteres 55 projekter videre til anden fase. Alle 55 projekter repræsenterer et bredt omfang af emner og geografisk spredning.”

Det nordiske program for tværvidenskabelig forskning er et samarbejde mellem Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Videnskabsrådet i Sverige, Norges Forskningsråd og NordForsk.

Kønsbalance

Kvindelige projektledere stod bag 42% af de 334 ansøgninger i første fase, mens mandlige projektledere udgjorde 58%. Blandt de 55 projekter, som går videre til anden fase, er antallet imidlertid ligeligt fordelt med 28 projekter, som har en kvindelig projektleder, og 27, der har en mandlig projektleder.

Fordeling mellem de nordiske lande

Blandt de 55 projekter, som inviteres videre til anden runde af ansøgningsprocessen, er der i alt 634 forskere. Forskere fra de fire medfinansierende lande udgør de største grupper: 158 forskere fra Sverige, 154 fra Norge, 143 fra Finland og 123 fra Danmark - i alt 91% af de involverede forskere. Fra de andre nordiske lande er der 29 forskere fra Island, og en fra Åland og en fra Grønland.

Budget

Projekter, som får støtte, skal som minimum kombinere to af de følgende forskningsområder: Life science, physical sciences og engineering, social sciences og humanities. Forskningsområderne skal være tværvidenskabelige og ikke kun inddrage en ny metode fra et andet forskningsfelt. De skal tilføre værdi både til det videnskabelige område og til det tværvidenskabelige felt.

Hvert projekt har maksimalt kunnet søge om 15 millioner norske kroner, og NordForsk vil give støtte til mellem otte og 12 projekter. Finansiering vil blive givet i op til fire år.

NordForsk forsøger at øge budgettet til opslaget, så flere projekter kan få finansiering.

Se listen over de 55 projekter, som inviteres videre til anden runde af ansøgningsprocessen.