Unge forskere sidder rundt om et bord.
Photo: iStock

NordForsk modtog 155 ansøgninger til opslag om NOS-HS-Project Grants

Det nye NOS-HS-Project Grants Call er et åbent opslag baseret på nysgerrighedsdrevet forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Håbet er, at dette på længere sigt vil føre til et styrket nordisk forskningssamarbejde, da det retter sig mod unge forskere, og at der kræves aktiv deltagelse fra partnere i mindst fire nordiske lande. Flere rapporter i de nordiske lande tyder nemlig på, at de akademiske karrieremuligheder for unge forskere inden for humaniora og samfundsvidenskaberne er under pres. Dette inkluderer mangel på tilstrækkelige forskningsmidler, samt koblingen mellem et øgende antal midlertidige forskerstillinger og et stabilt eller mindskende antal faste akademiske stillinger.

De mange ansøgninger glæder seniorrådgiver Bodil Aurstad, som er ansvarlig for NOS-HS hos NordForsk.

"Vi har med dette opslag helt klart truffet et behov blandt unge forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab, og der har været en enorm interesse for opslaget frem mod ansøgningsfristen. Opslaget tager sigte på at give forskere, som har en PhD-alder på 2-7 år, en mulighed til at bygge nordiske netværk, og at fremme nordisk merværdi i forskning."

Finansiering

Det samlede budget, som er til rådighed for dette budget, er 45 millioner norske kroner.

Ansøgerne blev inviteret til at søge finansiering til at etablere et nordisk forskningsprojekt med et maksimalt budget på 8 millioner norske kroner af en varighed på 3 år. Opslaget kan dække oprettelsen af 5-7 forskningsprojekter.

Fakta

Nordisk samarbejdsorgan for humaniora og samfundsvidenskab (NOS-HS) er et samarbejde mellem forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med ansvar for forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab. NOS-HS fungerer i regi af NordForsk.

Hjemmeside: https://nos-hs.org/

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver