military force defence war battle

NordForsk styrker forskning i samfundssikkerhed

Professor Dag Ellingsen leder et af disse forskningsprojekter, som handler om ligestilling og diversitet i de nordiske sikkerhedsstyrker. Forskerne undersøger, hvilken sammenhæng der er mellem ligestilling og diversitet i sikkerhedsstyrker og samfundssikkerhed i Norden. De foreløbige resultater af netop denne forskning peger på, at:

“Nordisk forskning tyder på, at ligestilling har en positiv effekt på problemløsning i militæret - og sandsynligvis også i politiet,” siger Dag Ellingsen.

Unikt nordisk samarbejde
De nordiske lande samarbejder om forskning i samfundssikkerhed, fordi der er bred forståelse for, at landene er nødt til at blive endnu mere modstandsdygtige over for udefrakommende trusler, og at dette ikke kun er nationale anliggender. Norden deler fælles værdisæt, befolkningerne har høj tillid til myndighederne, og det er derfor let at relatere sig til hinanden og samarbejde om samfundssikkerhed.

Professor Angela Sasse, direktør for UK Research Institute in Science of Cyber Security (RISCS), har udtalt, at Norden er en ledestjerne for resten af Europa, når det gælder samarbejde om samfundssikkerhed:

”Befolkningerne i Norden stoler på, at regeringerne gør deres bedste for at beskytte dem, og det gør tingene meget lettere, når vi taler om samfundssikkerhed. Desværre er dette ikke tilfældet i alle lande, og forhåbentlig kan vi lære noget af det nordiske samarbejde.”

Ni forskellige forskningsprojekter
Forskningsprogrammet om samfundssikkerhed blev etableret af NordForsk i 2013 og får støtte fra alle de nordiske lande samt Storbritannien og Holland.

I alt bliver ni forskningsprojekter finansieret, som handler om alt fra cyberangreb til terrorisme og naturkatastrofer:

1. Terrorisme

2. Ligestilling og diversitet

3. Cybersikkerhed

4. Sundhedsdata i cyberspace

5. Overvågning

6. Ekstremisme

7. Politiefterforskning i cyberspace

8. Naturkatastrofer

9. Sikkerhedsteknologi

Op imod fire nye forskningsprojekter er på vej, og fokusset vil være på nordisk samfundssikkerhed i lyset af regionale og globale tendenser.