Oodi Helsingfors centrumbibliotek
Oodi Helsingfors centrumbibliotek (Photo by NordForsk)

Nordiskt samarbete under granskning: En studie om nordiskt mervärde och dess implikationer

Projektet “Nordic Added Value and Vision 2030” utforskar konceptualiseringen av nordiskt mervärde (nordisk nytta/Nordic added value) inom ramen för för Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och deras dotterinstitutioners arbete.

Peter Stadius, professor vid Centret för Nordenstudier (CENS) vid Helsingfors universitet, är ledare för projektet. Han förklarar att projektet kommer att bidra med systematisk och forskningsbaserad kunskap om vilka olika betydelser som är kopplade till konceptet ”nordiskt mervärde”:

”Vi ser på olika aktörer inom det officiella nordiska samarbetet, och spänningarna mellan en reformistisk strategidiskurs och en kanske mer traditionell identitetsbaserad samarbetsberättelse. Vi betraktar det som ett tvåvärdessystem i det nordiska samarbetet. Målet är att skapa klarhet i hur 'nordiskt mervärde' praktiskt kan operationaliseras i nordiskt samarbete.”

Huvuddelen av forskningen utförs av Frederik Forrai Ørskov, postdoktoral forskare vid Helsingfors universitet. Han kommer att analysera styrdokument, rapporter, webbplatser och annat tillgängligt material, kompletterat med intervjuer med viktiga intressenter. Andra forskare vid CENS kommer också att bidra till slutrapporten, som väntas vara klar i början av sommaren 2024.

Peter Stadius, ledare för “Nordic Added Value and Vision 2030”. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Historisk och kulturell analys

Utifrån en historisk och kulturell analys av nordiskt samarbete är projektets syfte att identifiera nuvarande och framtida utmaningar och att diskutera hur och om nordiskt mervärde kan fortsätta att fungera som ett verktyg för Nordiska ministerrådet för att formulera sina mål och aktiviteter.

Projektet kommer att utveckla ett nytt konceptuellt ramverk inom nordiskt samarbete, och en bättre, akademiskt informerad förståelse för tidigare och nuvarande visioner för nordiskt samarbete. Det här kommer att hjälpa att klargöra de möjligheter och utmaningar som står inför de strategiska prioriteringarna kopplade till Nordiska ministerrådets vision om att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen tills 2030. Dessutom är ett viktigt mål att utveckla verktyg för att hjälpa Nordiska ministerrådet och andra relevanta aktörer att formulera mål och aktiviteter.

Två delar

Det här projektet är del 2 av en analys av nordiskt mervärde. Den första delen analyserade nordiskt mervärde inom forskning och genomfördes 2022–23. Resultaten från den första delen av projektet publicerades som en rapport av Tuire Liimatainen med titeln Nordic added value in Nordic research co-operation. Concept and practice.

Kontakter

Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef