Books in a library. Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

NOS-HS flyttar till NordForsk

NOS-HS är ett samarbete mellan forskningsrådet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med ansvar för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Huvudsyftet är att främja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i de nordiska länderna. Kommittén fungerar också som ett säte för att dela information och underlätta gränsöverskridande samarbete mellan forskningsråden och deras förvaltningar.

NOS-HS-sekretariatet har roterat mellan forskningsråd i Norden vart fjärde år. Sedan 2019 är Finlands Akademi värd för sekretariatet.

Från och med den 1 januari 2022 kommer alla administrativa frågor och nya ansökningsomgångar att hanteras av NOS-HS-sekretariatet på NordForsk.

Ny webbplats, samma adress

NordForsk har en ny webbplats för NOS-HS, tillgänglig på nos-hs.org. All information om NOS-HS och överföringen kommer att finnas tillgänglig där.

Information om pågående projekt finansierade av NOS-HS kommer att finnas tillgänglig under en begränsad period på Finlands Akademis webbplats.

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Seniorrådgiver
Portræt af Anna

Anna Herou

Leder for operativ virksomhet (foreldrepermisjon)