Nurse with patient
Yadid Levy/norden.org

NOS-M finansierer nordisk onlinekursus i persontilpasset medicin

Formålet med kurset, der afholdes som et Massive Open Online Course (MOOC), er at give oplæring på universitetsniveau i persontilpasset medicin til (beregnings-, natur-, molekylær- og) medicinske forskere samt sundhedsfagfolk, der arbejder med klinisk forskning og andre aspekter af persontilpasset medicin.

Formand for NOS-M og hovedsekretær for medicin og sundhed hos den svenske forskningsfinansierer, Vetenskapsrådet, Jan-Ingvar Jönsson, siger:

”NOS-M har i de senere år sat fokus på, hvordan man kan styrke persontilpasset medicin i de nordiske lande. Persontilpasset medicin er ikke et fremtidsfænomen, det er her allerede her for at blive. For at kunne tilbyde det bedste sundhedsvæsen skal vi dog også være i førersædet på forskningsområdet. En måde at gøre det på er at inkludere emnet i den medicinske uddannelse for at uddanne den næste generations forskere og læger.”

En nordisk MOOC vil kunne bygge videre på nordiske styrker inden for både persontilpasset medicin og uddannelse. Kurset vil være en test af det nordiske samarbejde om fjernundervisning, hvilket er særdeles vigtigt, da vi er nødt til at tilpasse os de begrænsninger, der er skabt af COVID-19, som godt kan vare i et par år. Herefter vil det kunne danne udgangspunkt for et sommerkursus målrettet nordiske medicinstuderende og kan tilpasses virtuelle og forskellige læreplaner.

Professor Engilbert Sigurdsson, dekan ved Det Medicinske Fakultet på University of Iceland og en af initiativtagerne til kursusforslaget:

”Dette kursus giver studerende en grundlæggende forståelse af persontilpasset medicin og bliver en platform for fremtidige studier og uddannelse. Tanken er, at de studerende vil kunne bruge deres nye viden på deres egne institutioner og bidrage til forskning og udvikling samt validering og implementering af persontilpasset medicin mere generelt i sundhedsvæsenet.”

Bag initiativet står en meget stærk, koordinerende gruppe med repræsentanter fra uddannelsesområdet på flere prominente, nordiske universiteter.

”Et specifikt mål for dette kursus er, at det skal øge ekspertisen og fastholde de nordiske landes internationale position inden for diagnose, behandling, forskning og uddannelse i persontilpasset medicin,” tilføjer Sigurdsson.

Jan-Ingvar Jönsson mener, at de nordiske lande har mulighed for at være på forkant i udviklingen af persontilpasset medicin, hvis de implementerer den krævede infrastruktur.

”Vores lande er unikke i kraft af deres tilgang til gode sundhedsdata på befolkningsniveau, der kan bruges i klinisk forskning. Nye opdagelser baseret på sådanne data har potentialet til at kunne bruges til test og implementering. I den tidlige fase af udviklingen af persontilpasset medicin er der mulighed for at skabe en nordisk model for forskning, behandling og uddannelse, der kan tjene som eksempel for resten af verden,” siger han og afslutter:

”NOS-M håber, at finansiering af dette kursus kan være et skridt foran en sådan nordisk model”.

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver