project leader

Ny bog sammenligner de nordiske landes tilgang til samfundssikkerhed

Nordic Societal Security – Convergence and Divergence er titlen på den nye bog, som NordSTEVA, et af de nyligt afsluttede NordForsk-finansierede projekter, står bag. Bogen kortlægger samfundssikkerhed i Norden fra afslutningen på Den Kolde Krig til i dag. Ifølge bogens forfattere er der lige så mange forskelle som ligheder mellem de nordiske landes tilgange til og forståelse af samfundssikkerhed. Forsker og underviser Sebastian Larsson fra Stockholm Universitet er en af forfatterne bag bogen: 

“Det er vigtigt at anerkende og lære af de nordiske landes forskelligheder inden for samfundssikkerhed, for det ville være naivt at tegne et billede af et helt ens Norden. En af vores hovedpointer i bogen er nemlig, at der både er mange ligheder men også forskelle mellem de nordiske lande.” 

The circle bridge in Copenhagen

Resultaterne i bogen målretter sig især studerende på studier inden for samfundssikkerhed, nordisk politik og internationale relationer, men ifølge forfatterne vil bogens resultater også være gavnlige for politikere og beslutningstagere. 

“Det er de lande, som er tættest på os, der kan give os størst indsigt i, hvad vi ikke selv gør, så det med at sammenligne nordiske systemer og praksisser inden for sikkerhedspolitik er enormt givtigt også for den politiske proces.” Det siger projektleder for NordSTEVA, Karen Lund Petersen, der også har bidraget med et kapitel i bogen. 

Ifølge Karen Lund Petersen vil det desuden være værdifuldt at styrke samarbejdet mellem forskere i de nordiske lande endnu mere end i dag, fordi det vil stille den nordiske forskning stærkere også i en europæisk og international kontekst. 

Bogen Nordic Societal Security – Convergence and Divergence er en del af open access, som betyder, at den er frit tilgængelig digitalt for alle interesserede og kan læses og downloades her.

Læs mere om NordSTEVA-projektet.

Baggrund for NordForsks samfundssikkerhedsprogram 

Trusler mod samfundet kan tage mange former – fra cyberangreb, der paralyserer den digitale infrastruktur, til ekstremister, som begår terrorangreb, og til oversvømmelser eller andre naturkatastrofer. De nordiske lande er små, åbne og trygge samfund, men ikke desto mindre er de sårbare over for udefrakommende påvirkninger. Hvordan sikrer vi bedst vores samfund imod trusler og risikofaktorer? Det er det centrale spørgsmål, som det nordiske forskningsprogram har fokus på. Forskningsprogrammet om samfundssikkerhed blev etableret af NordForsk i 2013 og får støtte fra alle de nordiske lande samt Storbritannien og Holland.  

Finansierer 

Det nordiske forskningsprogram om samfundssikkerhed er et samarbejde mellem Norges Forskningsråd, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskab i Sverige, Icelandic Centre for Research (Rannís), Finlands Akademi, Finlands Indenrigsministerium, Beredskabsstyrelsen i Danmark, Dutch Research Council (NWO), Economic and Social Research Council i Storbritannien og NordForsk. 

Kontakter

Anna Herou

Anna Herou

Leder for operativ virksomhet