ice iceberg arctic boat winter

Ny nordisk-rysk utlysning för förstudie om samproduktion mellan forskare och lokala urbefolkningssamfund i Arktis

Utlysningen har en budget på 2 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 17 oktober 2019.

Utlysningens målsättning är att förbättra de sätt forskningsgrupper och lokala urbefolkningssamfund samverkar vid planering av forskningsprojekt.

”Denna utlysning är skapad för att öka lokala urbefolkningssamfunds aktiva medverkan inom forskning om livet i Arktis. Det ytterligare bidraget till Grönland är strategiskt viktig för att säkra medverkan av inuitiska samfund och inuitiska forskare inom det nordiska samarbetet”, säger Arne Flåøyen, direktör för NordForsk.

Högsta beloppet för nordisk finansiering som ett projekt kan ansöka om är 1 miljon norska kronor. Det högsta beloppet för nordisk finansiering för ansökningar med grönländska partners är 1,5 miljoner norska kronor.

Ansökan måste bestå av partners från minst två nordiska länder och ansökan måste ha med en rysk medsökare som har förpliktat sig till att investera egna resurser i samarbetet.

Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet inom utbildning och forskning är ett samarbete mellan Nordiska Ministerrådet, den Ryska federationens ministerium för vetenskap och högre utbildning och NordForsk.