Solpaneler på en gård i Danmark
iStock.com

Nye forskningsprosjekter i det nordisk-baltiske initiativet for grønn omstilling

NordForsk mottok totalt 111 kvalifiserte søknader innen fristen i desember 2023, mange av svært høy kvalitet. De ti prosjektene som får støtte vil ha en varighet på tre til fire år, og tar for seg temaer som energieffektive og robuste matproduksjonssystemer, miljørettferdighet og legitimitet i grønne energiinitiativer.

Den samlede suksessraten for forskningssøknader i utlysningen er ni prosent. Prosjektene har partnere fra alle de involverte landene, med prosjektkoordinatorer fra alle landene bortsett fra Estland og Island. Dette gir en godt balansert portefølje når det gjelder geografisk fordeling i hele den nordisk-baltiske regionen.

Kjønnsfordelingen blant de ti prosjektlederne er 50/50, noe som gjenspeiler den tilsvarende kjønnsfordelingen blant de 111 søknadene.

Bjørnar Solhaug Komissar er ansvarlig for satsingen på grønn omstilling i NordForsk. Han sier at det har vært spennende og en glede å jobbe med dette initiativet helt fra starten.

– Vi er svært fornøyd med det høye antallet søknader. Det viser at utlysningen er relevant og aktuell. Dessuten gir deltakelsen fra Nordisk ministerråd og Nordisk energiforskning ytterligere tyngde til forskningssamarbeidet om dette viktige temaet i den nordisk-baltiske region, sier Komissar.

– Engasjementet fra nasjonale forskningsfinansierende organisasjoner fra alle de nordiske landene, Estland og Litauen gir oss god grunn til å forvente en betydelig nordisk-baltisk merverdi av investeringen i prosjektene.

Finansierte prosjekter

Kontakter

Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef