Medical equipment and statistics. Photo by nastinka on iStock.com

Støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter i kliniske studier

Aktivitetene skal bidra til å flytte det nordiske samarbeidet fremover, styrke kunnskapsoverføringen og ha konkrete resultater som vil styrke det nordiske kliniske forskningssamarbeidet.

Utlysningen ble åpnet i oktober, med deadline 19. november 2021. Aktiviteter kunne eksempelvis være strategiske workshops, nettverksaktiviteter, kunnskapsoverføring, og koordinering av nasjonale initiativer innen kliniske studier.

Prosjekter som  finansieres:

  1. The LD-VenEx clinical trial for Acute Myeloid Leukaemia (Bjørn Tore Gjertsen, Oslo universitetssykehus, Norge)
  2. NorEpiNet (Kaja Selmer, Oslo universitetssykehus, Norge)
  3. The Nordic SBRT study group – infrastructure and clinical research (Karin Lindberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sweden)
  4. The Nordic Precision Cancer Medicine Trial Network (Kjetil Taskén, Oslo universitetssykehus, Norge)
  5. Establishment of Network for Nordic Pediatric Clinical trial Units (René Mathiasen, Rigshospitalet, Danmark/NordicPedMed)


Alle forslag støttes med inntil 400 000 norske kroner.

Vil du vite mer? Gå til nettsiden til Nordic Trial Alliance.

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver