To cyklister på en skovsti.
Foto: Søren Svendsen / iStock.com

Styrk sundheden: Bosæt dig i et grønt byområde

Urbanisering er en af de globale tendenser i det 21. århundrede, som har betydelig indvirkning på sundheden, fastslår Verdenssundhedsorganisationen WHO. Høj luftforurening og dårlige bolig- og transportforhold er nogle af de faktorer, der påvirker sundheden til over halvdelen af verdens befolkning, som er bosat i byer. 

Meget tyder dog på, at det har stor betydning for sundheden, om man bor nær grønne områder. Det er også fokusset for forskerne i det NordForsk-finansierede projekt ”Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities (NORDGREEN)”. De undersøger nemlig, hvilken effekt tilgængeligheden til grønne områder har på sundhed, social inklusion og livskvalitet i seks nordiske byer: Espoo og Ii i Finland, Vilhelmina og Täby i Sverige, Stavanger i Norge og Aarhus i Danmark.  

– Grønne offentlige rum såsom parker, kirkegårde og skove er vigtige ressourcer til at forbedre trivsel, mental og fysisk sundhed og forebygge sygdom. Nogle af vores foreløbige resultater viser, at indbyggere i Stavanger, som bor i grønne kvarterer, er mere fysisk aktive sammenlignet med beboere, der bor i mindre grønne områder, fortæller seniorforsker Luciane Aguiar Borges, som leder NORDGREEN-projektet.  

Læs mere om, hvordan Stavanger investerer i grønne parker for at højne indbyggernes sundhed.

Luciane Aguiar Borges. Foto: nordregio.org

Hvorfor har I valgt byerne Aarhus, Espoo, Ii, Stavanger, Täby og Vilhelmina?  

– Vi har valgt de seks byer, fordi vi har en ambition om at levere værktøjer og retningslinjer, der kan gælde nordiske byer og kommuner af alle størrelser, fra hovedstadsområder til byer i yderområder, og seks kommuner, der repræsenterer forskellige typer af byer. Aarhus og Stavanger er større byer, Espoo og Täby hører til hovedstadsområder, mens Ii og Vilhelmina er byer i landdistrikter. 

Hvilken af byerne har flest grønne områder? 

– Blandt de byer, der er en del af NORDGREEN-projektet, er Espoo den grønneste. Her er hele 43,5 procent af byen dækket af grønne områder såsom parker, kirkegårde og skove. Ud fra data på kommuneniveau ser vi, at beboere i Espoo er mere tilfredse med deres nabolag og føler sig tryggere i området sammenlignet med beboere i Stavanger, Täby og Aarhus, forklarer hun og fortsætter:  

– Andelen af respondenter, der rapporterer tilfredshed med nabolaget, er: Espoo 84,4 procent, Aarhus 79 procent, Stavanger 78 procent og Täby 71 procent. Andelen af de adspurgte, der angiver, at de føler sig trygge: Espoo 93 procent, Aarhus 87 procent, Stavanger 84 procent og Täby 81 procent. Vores resultater viser også, at mere end 90 procent af alle boliger i vores case-byer har adgang til grønne områder inden for 300 meter. Täby er den af vores case-byer, hvor boligerne ligger tættest på grønne områder. 

Hvordan bringer I jeres forskning ud til interessenterne?

– I løbet af dette år lancerer vi NORDGREEN City Talks, en webinarserie, der bringer NORDGREEN-forskere og bypartnere i dialog for at diskutere fordele og krav ved at implementere de værktøjer, vi bruger i vores forskning. Vi inviterer alle interessenter (planlæggere, politiske beslutningstagere, forskere med flere) til at samarbejde med os ved at tilmelde sig NORDGREEN City Talks. I november 2023 lancerer vi også NORDGREEN-håndbogen, som vil opsummere de vigtigste værktøjer og tilgange, vi har gjort brug af i forskningsprojektet. 

Vidste du, at NordForsk finansierer i alt fire nordiske forskningsprojekter, som har fokus på bæredygtig byudvikling? Alle projekter bakker op omkring FNs bæredygtighedsmål nr. 11, som handler om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, trygge, robuste og bæredygtige. 

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver
Marianne Knudsen. Photo: NordForsk

Marianne Knudsen

Senior kommunikasjonsrådgiver